Wordt Klein-Brabant de schietschijf van Vlaanderen?

15 Februari 2024

Wordt Klein-Brabant de schietschijf van Vlaanderen?

Nieuwe vergunning schietclub Klein-Brabant

Verontrustend nieuws krijgen we vanuit Ruisbroek. Op vraag van 3 groepen uit Puurs, nl. 'Leefbaar Ruisbroek', Red onze kleiputten en de 'Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek' willen we jou graag informeren over een vergunningsaanvraag die momenteel lopende is en waartegen je, wanneer je hiermee niet akkoord gaat, bezwaar kan inbrengen. Ze vroegen ons volgende tekst te delen:

Beste inwoner(s) van Klein-Brabant,

Via deze weg wensen wij, ‘Leefbaar Ruisbroek’ samen met de 'Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek' u graag te informeren in verband met de nieuwe vergunningsaanvraag van de Klein Brabantse Shooting Club (KBSC) voor de oprichting van een openlucht Kleiduifschietstand te Ruisbroek.

In 2022 werd er al een vergunningsaanvraag ingediend die geweigerd werd door de gemeente Puurs-Sint-Amands. Daarop is Klein-Brabantse Shootingclub van Ruisbroek (KBSC) in beroep gegaan, de beroepsprocedure is nog steeds lopende.

Nu heeft KBSC een tweede vergunningsvraag ingediend bij de provincie Antwerpen en wordt de gemeente Puurs-Sint-Amands enkel voor een niet bindend advies geraadpleegd. Normaal gezien zou zo’n vergunningsaanvraag bij de gemeente ingediend moeten worden. Echter voorzien ze bij de nieuwe vergunningsaanvraag een over-gedimensioneerde gastank van 12000 liter voor de verwarming van hun clublokaal terwijl hun verbruik 5000 liter per jaar zal zijn. Hierdoor dient men een klasse 1 vergunning aan te vragen die rechtstreeks door de provincie afgehandeld wordt.

Tot eind 2021 was KBSC actief op een terrein in de buurt van de Gansbroekstraat en de A12. Dit gaf enorm veel geluidsoverlast in de wijde omgeving en in het bijzonder naar de woonkernen van Ruisbroek. De nieuwe schietstand zal worden ingericht op een naastgelegen perceel gelegen ten noorden van de oude locatie.

Voor de nieuwe locatie stelt men volgende geluidsmilderende maatregelen voor:

  1. Wijziging van de schietrichting richting het noordoosten (voorheen schoot men zuidelijk);
  2. Afscherming van de schutterspost met geluidsdempend materiaal aan alle zijden, behalve in de schietrichting;
  3. Aarden omwalling van 7m hoog.

Net door deze maatregelen zal er een toename zijn van de geluidshinder richting de woonkernen van Klein-Brabant, de Rupelstreek en de gemeente Willebroek! De vooropgestelde maatregelen hebben geen enkel effect in deze richting. De aarden omwalling zal niet voor een vermindering van de geluidsoverlast zorgen, hiervan is aangetoond dat het dempend effect wegvalt vanaf enkele 100m afstand. Het nieuwe terrein is hoger gelegen dan het oude, binnen de omwalling gaat men het terrein ook nog eens ophogen waardoor het ongeveer 5m hoger komt te liggen dan op de oude locatie. Ook de geluidstudie bevestigt dat de geluidsbelasting ten opzichte van de oude locatie naar de woonkernen van Boom en Klein-Willebroek zal toenemen met meer dan 6 dB (decibel). Hierbij moet men weten dat decibel een logaritmische schaal is, een toename van 6dB betekent een 4 keer zo hoge geluidsintensiteit.

Op de oude locatie werd er 3 dagen in de week geschoten van 10 u tot 17 u. Voor de nieuwe aanvraag willen ze het aantal openingsdagen per week opvoeren tot 5 en de openingsuren verruimen van 10 u tot 18 u, dit inclusief alle zaterdagen en zondagen van het jaar. Bijkomend vragen ze ook een toelating om de schietactiviteiten toe te laten op nog eens 6 wettelijke feestdagen. Bij een maximale bezetting zullen er 1125 schoten per uur gelost worden, dat is gemiddeld genomen een knal om de 3 seconden!

Zelf schermt KBSC zich af door te stellen dat ze voldoen aan de Vlaamse milieuwetgeving VLAREM II. Belangrijke kanttekening hierbij is dat de VLAREM II wetgeving stelt dat de geluidsnormen niet gelden voor een kleiduifschietstand in openlucht.

In Vlaanderen is er momenteel nog één kleiduifschietstand in Herentals actief, ook gelegen in de provincie Antwerpen. In alle andere Vlaamse provincies zijn de kleiduifschietstanden moeten sluiten vanwege de geluidshinder, zelfs schietstanden gelegen in militaire domeinen zijn moeten sluiten. Het kan toch ook zeker niet de bedoeling zijn dat de inwoners in de ruime omgeving van Ruisbroek zo goed als alle geluidshinder moeten dragen van schutters die van overal uit Vlaanderen komen.

Voor de nieuwe vergunning loopt er een openbaar onderzoek van 27 januari tot en met 25 februari. Het dossier met referentie 2023172038 kan u inkijken via het omgevingsloket: https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/2023172038  of inkijken in het gemeentehuis van Puurs-Sint-Amands na afspraak. Indien u zich net als ons zorgen maakt over de leefbaarheid van uw omgeving, kan u tot en met 25 februari een elektronisch bezwaarschrift indienen via het omgevingsloket: https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/2023172038 of schriftelijk in het gemeentehuis van Puurs-Sint-Amands met vermelding van het dossiernummer “OMV_2023172038 (OV 202427)”. Elk lid van een gezin kan er één indienen. Eventueel kan dit ook anoniem.

 

Hier vindt u twee door ons uitgewerkte bezwaarschriften, één dat meer gedetailleerd is en het andere dat eerder beknopt de bezwaren van de overlast bevat. U kan vrij kiezen welk bezwaarschrift dat u wenst in te dienen. U kan ook zaken uit het bezwaarschrift verwijderen, aanpassen of aanvullen:

Voorbeeld bezwaarschrift beknopt

Voorbeeld bezwaarschrift uitgebreide versie

Met bezorgde groeten,

 

 

Leefbaar Ruisbroek, Aktiegroep Leefmilieu Rupelstreek (ALR) en Red onze kleiputten (ROK)