Zijn de Bornemse trage wegen asbestwegen?

12 Oktober 2023

Zijn de Bornemse trage wegen asbestwegen?

Dag van de trage weg 14 en 15 oktober 2023  

 

Volgend weekend wordt er – terecht – veel aandacht gevraagd voor de trage wegen in Vlaanderen. Bornem telt ook heel wat trage wegen. Zij vormen een grote meerwaarde voor een veilige en rustige doorgang tussen grotere wegen en plaatsen.

Maar tot grote ontsteltenis moest ons gemeenteraadslid Nicole Van Praet vaststellen dat de trage weg, die in haar straat uitkomt, na nivelleringswerken bezaaid ligt met bovengekomen stukken asbestafval. Deze trage weg bevindt zich vlak naast het Snoezelbos in Wintam.

We stellen ons hierbij de vraag in hoeverre het nog altijd kan dat openbare wegen, en zeker wandelwegen, verhard werden met asbestafval. Dat asbestafval een reëel gevaar is voor de volksgezondheid is al tientallen jaren bekend.

Nadat we melding deden bij het gemeentebestuur, samen met enkele andere bezorgde omwoners, werd er in eerste instantie eerder minimaliserend op gereageerd. Wij dringen dan ook sterk aan op beschermende acties.

We vragen ons - heel ongerust – ook af of er niet nog meerdere plaatsen zijn in Bornem waar de trage wegen mogelijk verhard werden met niet behoorlijk gecontroleerde (afval-)grond. Zijn er dan nog verontreinigde wegen in Bornem waar de gemeentelijke diensten weet van hebben?

Groen Bornem vraagt dan ook een onmiddellijke actie van het beleid om de vervuilde grond te saneren en een onderzoek naar alle openbare landelijke wegen die mogelijks kunnen vervuild zijn door asbest of andere schadelijke stoffen. We eisen in voorkomend geval een duidelijk en realistisch actieplan om alle vervuilde wegen te saneren.

De gezondheid van de Bornemnaars moet steeds voorop staan!

Het is spijtig dat de dag van de trage wegen door zulke feiten overschaduwd wordt!