Gevaarlijke verkeerssituaties in Bornem

10 November 2009

De laatste jaren is er op het gebied van de verkeerssituatie in Bornem heel wat veranderd en verbeterd. En dat is goed! Er beweegt écht wat in Bornem. Zo zagen we de heraanleg van o.a. de Boomstraat, Puursesteenweg, Koningin Astridlaan en andere. Toch zijn er nogal wat kruispunten en verkeerssituaties in Bornem die voor de zwakkere weggebruikers ? de fietsers en de voetgangers ? gevaarlijk blijven of op z'n minst onduidelijk zijn.We denken hier aan de kruispunten rond het cultureel centrum: einde van de Boomstraat, begin van de Sint-Amandsesteenweg en de Kloosterstraat, de kruising van de Sint-Amandsesteenweg met de Dulftstraat en de Absveldstraat en de Barelstraat.Aan de twee laatstgenoemde kruispunten kunnen voetgangers niet duidelijk zien wanneer de automobilisten rood hebben. Er zijn immers géén lichten voor voetgangers en ook géén zebrapaden.Dat is een gevaarlijke situatie die vermeden kan worden. We hoorden ook al menige klacht hierover vanwege leerkrachten die regelmatig met hun klas de bib bezoeken. Groen!Bornem heeft deze situaties al vaak aangekaart in de Covemo - zeg maar de verkeers- en mobiliteitscommissie van Bornem - en de gemeenteraad, maar deze problemen worden steeds weggewuifd als onbestaande aangezien "er nog geen zware ongevallen gebeurden" of er wordt gezegd: "we nemen het mee naar ?" Maar er is nog hoop: in antwoord op enkele ingediende meldingskaarten, kregen we van de gemeente te horen dat het Studiebureau Vectris op 28 september ll. een inspectie uitvoerde. Het studieverslag wordt eind november voorgesteld aan het college van burgemeester en schepenen. Hieruit zullen dan ? indien nodig ? actiepunten voortvloeien. Uiteraard zal Groen!Bornem dit van nabij opvolgen!