Groene pluim Klein-Brabant gaat naar ...

27 Januari 2019

Groene pluim Klein-Brabant gaat naar ...

Het uitreiken van de groene pluim is elk jaar een spannend moment. Ditjaar waren er een tiental genomineerden. Een groep "wijze" groenemensen kwam tot een shortlist van drie initiatieven: JNM Klein-Brabant, Zorgboerderij ’t Zomerkoninkje en de school “ LAB “. JNM is een jeugdbeweging die zich richt op kinderen en jongeren van 7 tot 26jaar met interesse voor natuur en respect voor het leefmilieu. ’t Zomerkoninkje is een zorgboerderij in Bornem waar kwetsbare jongeren aan de slag kunnen,wat een mooie aanvulling vormt op een klassiek zorgtraject. De keuze was verscheurend, maar na rijp beraad ging de groene pluim 2019 naarde derde genomineerde: de LAB-school uit Sint-Amands. 'De keuze was verscheurend! “We willen alle grenzen van een gewone school wegwerken, en met onzeopleiding jongeren prikkelen en uitdagen, hen echt leren denken en doen, enhun ondernemingszin stimuleren”, zegt Kristien Bruggeman, oprichtster endirectrice van de school.De leerkrachten staan niet voor de klas maar als coaches tussen de leerlingen.Lessen worden aan elkaar gelinkt: tijdens een taalles kan je grammaticaaanleren en tegelijk perfect een wetenschappelijke tekst behandelen. Dat zijntwee vliegen in één klap, én zo komt er meer tijd vrij voor andere dingen. Diewordt ingevuld met kunst en creatie, sport, onderzoeksprojecten en meer. De groene pluim werd uitgereikt door Vlaams volksvertegenwoordiger voorGroen Elisabeth Meuleman.