Hier in Bornem - najaar 2020

12 November 2020

Hier in Bornem - najaar 2020

In enkele regio’s in Vlaanderen is er een groene revolutie aan de gang. Hier in Bornem, en bij uitbreiding KleinBrabant, schieten ook allerlei acties uit de grond; burgers nemen zelf het initiatief om hun leefwereld gezond en leefbaar te houden voor henzelf en hun nageslacht.  

Neem bijvoorbeeld het recent opgestarte fietskoerierbedrijfje en de aanleg van een voedselbos, maar ook de vele ploggers en groene  peters en peters die afval van onze sluikstortende medemens opkuisen. Heel wat mensen beginnen in te zien dat ze hun (voor-)tuin anders en betonvrij kunnen inrichten. En er worden opnieuw meer bomen geplant. Deze burgerinitiatieven geven hoop.


Enige tijd geleden had columniste Hind Fraihi het in een opiniestuk in De Tijd over 'groene ongehoorzaamheid'. Met een beetje goede wil kunnen we al die initiatieven onder die noemer onderbrengen. Zo wordt Groene ongehoorzaamheid een burgerplicht. Zelf rekenen we de boomplantacties en de vergroening van onze straten, maar ook een duidelijk jachtreglement, tot onze prioriteiten voor dit jaar. Groen Bornem zal altijd zijn steun verlenen aan initiatieven die onze natuur ten goede komen. 

Voortbordurend op die burgerinitiatieven zijn we ook een groot pleitbezorger van de burgerbegroting, waarmee jij en ik zelf voor een deel kunnen beslissen hoe ons belastinggeld wordt besteed en hoe onze omgeving er in de toekomst zal uitzien. Zo krijgen we een samenleving waarin mensen naar elkaar toe groeien in plaats van verder uit elkaar gedreven te worden. Meer inspraak via een burgerbegroting?

Groen Bornem zegt volmondig ja!

Lees hier het volledige najaarsblad van Groen Bornem