Iedereen Bornem bestuurt de volgende 6 jaar samen met u uw gemeente

20 Oktober 2018

Iedereen Bornem bestuurt de volgende 6 jaar samen met u uw gemeente

De kogel is door de kerk ...

... al is kerk hier misschien het foute woordje.

De beweging Iedereen Bornem heeft een akkoord bereikt om de volgende zes jaar samen met u uw gemeente te kunnen besturen. U als kiezer heeft een duidelijk signaal gegeven dat er nog heel wat kan veranderen in Bornem.

Uit de onderhandelingen van de voorbije week bleek dat de programma's van Iedereen Bornem en N-VA het dichtst bij elkaar lagen. Hieruit kwam dan ook een coalitiebesluit voort.

Bedankt groene kiezer

Er zullen 10 mensen voor Iedereen Bornem zetelen in de gemeenteraad. Samen met N-VA zullen er 6 personen het schepencollege vormen: Kristof Joos (nieuwe burgemeester - N-VA), Elke Cuyt (IB), Jurgen De Maeyer (IB), Stefaan De Landtsheer (IB), Saadet Gülhan (N-VA) en Nicole Van Praet (IB).

We krijgen als groene partij al wel eens de vraag waarom we met N-VA samenwerken. Ja er zijn ideologische verschillen, maar die etaleren zich vooral op nationaal niveau. Op gemeentelijk niveau willen we gaan voor verandering en weg van de oude, top down manier van politiek doen.

Bovendien liet de realiteit ons geen keuze aangezien CD&V ons niet wenste te contacteren, noch in te gaan op toenaderingspogingen van onzentwege.

In de volgende weken zullen we verder onze speerpunten voor de volgende zes jaar verfijnen.

Uiteraard houden we u nog verder op de hoogte.