Iedereen Bornem schudt Bornemse politiek door elkaar

26 Juni 2018

Iedereen Bornem schudt Bornemse politiek door elkaar

Nieuwe gemeentelijst "IEDEREEN BORNEM" schudt Bornemse politiek door elkaar. IEDEREEN BORNEM stapt in oktober naar de kiezer als een alternatief voor de bestaande politieke partijen. Nieuwe onafhankelijke gezichten (waaronder lijsttrekker Jurgen De Maeyer) en Bornemse politici (Sp.a, Groen, Beter Bornem en B! Democratisch) hebben hun steun aan het project IEDEREEN BORNEM toegezegd. Burgers en politiek gaan samen de toekomst uittekenen voor iedereen in Bornem.

Er is de voorbije maanden hard gewerkt aan een breed gedragen en omvangrijk programma. Vernieuwende en duurzame oplossingen worden uitgewerkt als antwoord op de belangrijkste uitdagingen van Bornem: mobiliteit, ruimtelijke ordening, milieu, lokale economie, buurtwerking, de sociale noden van alle inwoners van Bornem ...

Burgers en politiek gaan samen de toekomst uittekenen voor iedereen in Bornem.

Deze lokale, Bornemse lijst stelt een langetermijnvisie met zinvolle burgerparticipatie voorop. IEDEREEN BORNEM streeft daarom naar een samenwerking en krachtenbundeling met iedereen: van jongeren tot senioren, van het centrum tot de omliggende woonkernen, ondernemers en verenigingen ...

IEDEREEN BORNEM wil zo het geloof in de lokale politiek opkrikken door in te zetten op transparantie en communicatie. Ze engageert zich om de kloof tussen burgers en bestuur te dichten.

IEDEREEN BORNEM, omdat iedereen in Bornem belangrijk is.

 

Contactinfo:

Jurgen De Maeyer

[email protected]

0472 28 36 36