03 feb 2012

Interpellatie KMO-zone Gemeenteraad 31 januari 2012

De GroenBornemfractie heeft een lange doch boeiende interpellatie gehouden tijdens de gemeenteraad van 31 januari 2012 over de herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk structuurplan. Je kan deze tekst hier integraal nalezen. Veel leesgenot.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.