Kwaliteit oppervlaktewater

25 April 2014

Kwaliteit oppervlaktewater

Sinds de oprichting van de Dienst milieu en natuur in 1982 werden we regelmatig geconfronteerd met vragen over de waterkwaliteit van het oppervlaktewater in de gemeente Bornem.   Anderzijds waren er een aantal lozingspunten of vervuilingsbronnen, waaronder de overstorten, waarvan de gemeente de invloed op het milieu wilde volgen.  Bovendien heeft Bornem door zijn ligging langs de Schelde een aantal ecologische waardevolle waters op haar grondgebied. Verschillende hiervan (bv. Breeven, Mannenwiel, Kragewiel, Oude 

Schelde,?) worden gebruikt voor de hengelsport.    Eénmalige momentopnames van de waterkwaliteit geven een onvoldoende beeld, vandaar dat regelmatige controles noodzakelijk zijn. Dit leidde tot de aankoop van analyseapparatuur in 1987. Op  die manier was het voor de gemeente mogelijk om een permanente en betaalbare monitoring uit te voeren. Deze werkwijze laat toe om onmiddellijk in te spelen op de gemeten resultaten.    Op lange termijn kan de evolutie van de waterkwaliteit in de gemeente gevolgd worden en kan een waterkwaliteitsbeleid uitgestippeld worden. Vandaar het opzet van dit rapport om de evolutie over 20  jaar "meetnet oppervlaktewater Bornem" te evalueren. 

Lees het rapport (zie bijlage) oppervlaktewater Bornem 2008-2012.  (Bron: milieudienst Bornem - www.bornem.be)

BIJLAGEN:
kwaliteit_oppervlaktewater2008-2012.pdf