Mobiliteit in Bornem moet beter

21 Juni 2013

Mobiliteit in Bornem moet beter

Mobiliteit is altijd al één van de speerpunten geweest van Groen. Tijdens onze campagne voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen, was openbaar vervoer en veilig fietsverkeer dan ook een hoofdthema voor Groen Bornem. Daarom vinden wij het project "Haal De Lijn over de Brug" essentieel om een goede verbinding te verzekeren tussen onder andere Willebroek, Temse en Bornem. Die zou bijzonder nuttig zijn voor scholieren, ziekenhuisbezoekers en senioren onder meer. Daarnaast wil Groen Bornem ijveren voor een vlottere bediening van de deelgemeenten. Zou de problematische Belbus niet beter worden vervangen door een lokale bus in eigen beheer die in een acht zou rijden op regelmatige tijdstippen? Zo zouden inwoners van de deelgemeenten zelfstandig Bornem-centrum kunnen bereiken om er te winkelen, te sporten, zich te ontspannen, kortom, om aan het sociale leven deel te nemen.Verder dringt Groen Bornem erop aan dat een veilig fietsverkeer een topprioriteit wordt, zonder daarom de auto uit het centrum te verbannen. Het fietsverkeer van en naar de scholen in het bijzonder moet veiliger worden gemaakt in Bornem. Zo zouden fietssuggestiestroken al heel wat soelaas bieden. Bovendien moet er worden overwogen om van bepaalde straten, zoals de Boomstraat, fietsstraten te maken, dwz. dat de auto er te gast is en dat fietsers dus niet mogen worden voorbijgestoken. Ook voor de klanten van de lokale middenstand (op terrasjes o.a.) zou dit wel eens aangenamer kunnen zijn. Groen Bornem gaat van de grote vakantie profiteren om al fietsend een aantal knelpunten te analyseren. Je mag onze groene T-shirts deze zomer dus in het straatbeeld verwachten! We starten alvast op 3 juli.

Indien u hierover vragen hebt, kan u steeds contact opnemen met Lieve Jespers, verantwoordelijke mobiliteit Groen Bornem: 0496/93.00.18 of 03/889.98.92