Mobiliteit en Verkeer: meer dan verkeersborden en flitspalen

29 September 2012

Mobiliteit en Verkeer: meer dan verkeersborden en flitspalen

In tijden van crisis stel je best uitgaven in vraag, want een euro die je niet moet uitgeven is de beste besparing. Door middel van een aantal kleine zaken en een pak gezond verstand kan je dikwijls tot aanzienlijke besparingen komen. Laat het financiële luik nu één aspect zijn in Verkeer en Mobiliteit, het leuke is dat deze maatregels als neveneffect mee de verkeersveiligheid kunnen verhogen. Een voorbeeld uit de praktijk: Het kruispunt Sint-Amandsesteenweg, Absveldstraat, Dulftstraat. wordt door verkeerslichten geregeld.Bekijk de luchtfoto met de aanwezige borden op dit kruispunt maar eens ...

Stel je komt uit Mariekerke en je bent op zoek naar het gemeentehuis. Dan moet je in staat zijn om, zonder het kruispunt te blokkeren, 22 borden te lezen. Maar is het lezen van borden datgene waar je aandacht moet bij zijn op een kruispunt? Hoort je aandacht op een kruispunt niet te gaan naar de fietser of overstekende kinderen? Moet je aandacht op die plaats niet gaan naar het gehele verkeersgebeuren? Net omdat we deze informatie aanbieden op een zo druk kruispunt, veroorzaken we onrechtstreeks onveilige situaties.

Stel, we doen deze borden weg en zorgen voor een goed en duidelijk informatiebord op de parking van bijvoorbeeld het CC. Welke voordelen zou dit hebben? Naar verkeersveiligheid toe maken we dat bestuurders niet afgeleid worden van hun rijtaak en dat hun aandacht volledig kan gaan naar het verkeersgebeuren. Het voetpad, dat er sowieso te smal is, moet geen kostbare breedte meer inboeten voor een totaal overbodige " totem" wat rolstoelgebruikers en ouders met kinderwagens zeker kunnen appreciëren, bijkomend is er een ontsierend element uit het straatbeeld verdwenen. EN we moeten deze borden niet meer gaan onderhouden en vervangen. De voordelen van het kritisch bekijken van alle bestaande signalisatie zijn dus velerlei.

Een paar jaar geleden deed de Vlaamse overheid een inspanning om na te gaan hoeveel verkeersborden er in Vlaanderen staan. Deze inventaris werd gratis aan de gemeente te beschikking gesteld. De inventaris van de verkeersborden van Bornem bevat ongeveer 3500 opstellingen, dit zijn 3500 palen met daarop 1 of meerdere palen. Uit onderzoek blijkt dat, in elke doorsnee gemeente, een aandeel van 25 tot 30% van de bestaande signalisatie onwettig, onnodig of gewoonweg overbodig zijn. Wist je dat een gemiddelde opstelling 250€ kost en gemiddeld 10 jaar meegaat dan kom je tot volgende besparing:

Combineer dit financiële voordeel met het veiligheidsvoordeel en het esthetische aspect, waarom wordt hieraan dan geen aandacht gegeven?

Besparing op jaarbasis omdat we deze borden niet meer moeten vervangen 21.875€

25% van 3500 opstellingen = 875 opstellingen

Kostprijs 875 opstellingen = 218.750€