N16: Knooppunten of knelpunten?

06 Mei 2009

De ontdubbeling van de Scheldebrug tussen Bornem en Temse moet het paradepaardje worden in de strijd tegen de reeds jaren aanslepende verkeersellende. Paradepaardje?Tegen einde mei 2009 zal de nieuwe brug met de nodige luister opengesteld worden.

Het grootste deel van de verkeersellende zal dan opgelost moeten zijn. Maar is dat wel zo? Momenteel zijn er geen duidelijke cijfers gekend over de te verwachten verhoging van de verkeersdrukte na de ontdubbeling van de brug. Immers, een vlottere doorstroming van het verkeer heeft ook een aanzuigeffect,zodat er nog meer chauffeurs voor de N16 zullen kiezen als doorvoerroute. Daarenboven voeren de gemeenten Willebroek, Puurs en Bornem onderling een bittere strijd om zo veel mogelijk distributiebedrijven op hun grondgebied gevestigd te krijgen. En dit uiteraard zo nauw mogelijk langs de N16. Een vlotte passage over de Scheldebrug is een bijkomende troef om nog méér opslagen distributiebedrijven naar hier te lokken. Zal dit gunstig zijn voor de plaatselijke tewerkstelling? Of bezorgt dit ons enkel nog meer doorgaand verkeer?

Knooppunten
Om al dit economisch verkeer makkelijk op en af de Rijksweg te krijgen, zijn er knooppunten nodig. Nu wil het toeval dat elke gemeente langs de N16 Willebroek, Puurs, Bornem en Temse) wel meer dan geïnteresseerd is in de aanleg van zulke knooppunten (cfr. de huidige werken in Puurs). Maar als elke gemeente op zich lukraak, zonder overleg met de andere gemeenten zelf zijn knooppunten gaat aanleggen, zal het niet lang meer duren of de N16 is één onontwarbaar kluwen van knooppunten.

De toekomst?
Op dit moment is er geen duidelijk beeld over de toekomst van onze Rijksweg, noch over het al dan niet sluiten van bepaalde kruispunten. Het wordt tijd dat
de verschillende gemeenten hun visie kenbaar maken! Zij moeten eveneens bij het Vlaamse Gewest aandringen op meer duidelijkheid (de N16 valt onder haar bevoegdheid)!

En de fietser?
De fietspaden langs de Rijksweg vallen dan weer onder gemeentelijke bevoegdheid. Zo zien we dat tijdens de aanleg van de nieuwe Scheldebrug, er zomaar fietspaden afgeschaft werden (Temse). Fietsers worden er omgeleid via het centrum. Dit is niet alleen een omweg, maar het komt de veiligheid van de fietser niet ten goede.
Ook inzake deze materie is het noodzakelijk dat de gemeenten langs de N16 een coherent beleid voeren.
Alternatieve fietsroutes langs onze pittoreske dorpskernen zijn fantastisch en zeer wenselijk, maar voor het woonschool-werkverkeer moeten er brede en
veilige fietspaden gegarandeerd blijven.
Ongeacht het aantal knooppunten en toegangswegen langs de N16!

BELANGRIJK:
30 mei 2009
Mobiliteit in Klein-Brabant
Debatavond over de toekomst van de
N16 en de mobiliteit van de toekomst.
Met diverse sprekers:
Kris Peeters (CD&V), Katleen Van
Brempt (SP.A), Hugo Lejon (Groen!) en
Dirk Van Mechelen (VLD).
Waar? Auditorium CC Ter Dilft.
Aanvang: 20.00 h.
Organisiatie: ABLLO VZW