Nicole Van Praet terug in Bornem!

11 December 2011

"Het Groen!e duo Nicole Van Praet en Gerda Sallaets is naar Wintam verhuisd. Het tweetal vestigde zich in 1995 in Niel en sloot zich onmiddellijk aan bij Groen! Nicole Van Praet (55) werkte zich op tot de nummer één van de partij. Gerda Sallaets (53) werd haar rechterhand. In de legislatuur 2000-2006 verwierf Nicole Van Praet (naast Tom Van Bel hiernaast op de foto n.v.d.r.) een zitje in de gemeenteraad. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 kwam Groen! zes stemmen te kort voor een zetel. Voor de Vlaamse parlementsverkiezingen kreeg Van Praet meer dan 2.000 stemmen achter haar naam, wat haar populariteit duidelijk onderstreepte. "Mijn roots liggen in Wintam", aldus Nicole Van Praet. "Na de dood van mijn ouders; bleef het ouderlijk huis onbewoond. Ik heb dan besloten me daar te gaan vestigen. Gerda vergezelt me. We sluiten ons in Wintam aan bij Groen!"  Zo stond het enkele weken geleden in de kranten (o.a. GVA), maar een verrassing was de verhuis inderdaad niet. Nicole heeft haar 'roots' nooit verloochend en is blij terug in Bornem te vertoeven. Ze zal zich vooral concentreren op de sociale thema's in de gemeente. "Ik hoorde dat Tom Van Bel - het huidige groene raadslid - zich meer bezig houdt met ruimtelijke vraagstukken en natuurbeheer en dus is er plaats voor andere accenten."

In de kantlijn van haar verhuis vroegen we ook naar haar mening over de nieuwe voorzitter Wouter Van Besien.

"Wouter is inderdaad een man van de basis, de brede democratie ligt hem nauw aan het hart. Hij heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen door een kartel met SP.A en SPIRIT in Borgerhout een resultaat neergezet om U tegen te zeggen: 43 % van de stemmen is een resultaat dat nergens werd herhaald in Vlaanderen. Hij organiseerde het partijbreed beraad voor het congres van 25 oktober. Dat was inhoudelijk boeiend en is goed voor het uitbouwen van een netwerk waar je als lokaal partijlid toch nood aan hebt. Maar het is natuurlijk ook zo dat er geen echte verkiezingen waren. Er was geen tegenkandidaat en dat is spijtig. Er zijn wel degelijk professionele parlementsleden die een hele praktische relatie hebben met de groene ideëen. Zij zien de partij als een middel om aan politiek te doen. Politiek is dan een vak waarvoor ze erg getalenteerd zijn met als beste voorbeeld Bart Staes. En zij staan tegenover een basis van mensen die absoluut geen kaas hebben gegeten van politiek en die het politieke bedrijf verwarren met het etaleren van groene principes. Dat is een spanning die er toe leidt dat veel mensen twijfelen aan de geloofwaardigheid van groene politiekers, al is er dus wel degelijk talent aanwezig."

Allez Nicole, we verwachten van U veel goede dingen de volgende jaren. Ik hoop dat we samen de verkiezingen van 2010 kunnen ingaan met een sterke lijst.