Strategisch meerjarenplan Bornem Groen getint

13 November 2013

Strategisch meerjarenplan Bornem Groen getint

Het eerste meerjarenplan van Bornem is eindelijk een feit. Na maandenlang wikken en afwegen heeft de coalitie Groen-CD&V de vele knopen doorgehakt en beslist hoe Bornem de volgende jaren op bestuursvlak vorm zal krijgen. Bij het publiceren van het eerste meerjarenplan van de gemeente Bornem, verheugen wij ons dat we de gemeente behoeden voor al te grote afvloeiingen en de bijhorende sociale drama's die we soms in andere gemeenten zien.Grote lijnen in het meerjarenplan zijn de terugloop van investeringen van 48 tot 33 miljoen euro gedurende de volgende 6 jaar en een aangehouden controle van de uitgaven zodat in 2019 een positief saldo van 800.000 euro wordt bereikt in de autofinancieringsmarge.

In het plan zijn 4 doelstellingen voorop gezet die Bornem de volgende jaren in grote mate zullen veranderen. Voor Groen Bornem is vooral belangrijk dat klimaatbeleid en woonbeleid prioritaire doelstellingen zijn voor de volgende jaren.

Wonen in Bornem moet betaalbaar blijven : in dat verband zijn we zeer verheugd met de oprichting van een intergemeentelijke vereniging in de 3 Klein-Brabantse gemeenten. De vereniging wordt een belangrijk orgaan om leegstand te stoppen, woonkwaliteit te verbeteren en duurzaam te bouwen.

De volgende jaren zullen we met een doorgedreven inspanning de gemeentelijke gebouwen en openbare verlichting energiezuiniger maken in het kader van een klimaatactieplan. Dat is meteen ook een financiële besparing op de energiefacturen van onze gemeente.

Naast de grote infrastructuurwerken in het centrum willen we ook inzetten op de renovatie van gemeenschapshuizen. De deelgemeenten kunnen een update van hun infrastructuur verwachten waar nodig, zodat mensen in hun eigen buurt kunnen vergaderen, feesten, op internet gaan: kortom mekaar écht ontmoeten.

Verder willen we in Bornem de open ruimte echt toegankelijk maken. De opmaak van een speelweefsel met al onze speeltuinen, verbonden via een netwerk van openbaar groen moet er voor zorgen dat mensen Bornem een mooi dorp vinden, waar het zwerfvuil niet rondslingert dankzij de inzet van vele groene meters en peters.

Het is uiteraard niet allemaal rozengeur en maneschijn. We moeten ook in Bornem de tering naar de nering zetten. En dat betekent soms moeilijke keuzes maken.

Maar wie geen verantwoordelijkheid opneemt kan niets mis doen.

Nu begint het echte werk. Al zijn we een kleine beleidspartij, we willen er voor zorgen dat in 2018 de inwoners zeggen dat, mét Groen, Bornem het verschil heeft gemaakt in moeilijke tijden.