Gemeenteraad 10 januari 2023

31 Januari 2023

Gemeenteraad 10 januari 2023

Klimaatactieplan goedgekeurd op jongste gemeenteraad

Op deze gemeenteraad stond alvast één belangrijk thema op de agenda: het klimaatactieplan voor Bornem. Je kan de interventies van het Vlaams Belang en van ons groen raadslid Nicole Van Praet beluisteren en het antwoord van dhr. Borremans, Schepen van milieu.

Merk op dat de voltallige oppositie, met uitzondering van Nicole Van Praet, zich onthouden heeft bij de stemming van dit klimaatplan. Dat is toch wel opmerkelijk, want alle partijen zijn vertegenwoordigd in de Milieu-adviesraad, waar onlangs het klimaatplan unaniem goedgekeurd werd en voor advies aan de gemeenteraad voorgelegd werd. En versta me niet verkeerd: de afgevaardigden van de verschillende partijen verrichten daar collegiaal schitterend werk!

Waarom Vlaams Belang zich onthield is duidelijk, dat werd uitvoerig in de gemeenteraad aangebracht, en wat hun oplossing voor het klimaatprobleem is, is ook duidelijk: “wachten op betere tijden” …

Maar waarom de fractie Vooruit-Open VLD zich onthield en zelfs de moeite niet deed om dit te kaderen is ons een raadsel. Dat compleet stilzwijgen verontrust ons ook. De klimaatverandering is één van de grootste toekomstige uitdagingen. Maar blijkbaar is er niemand uit deze fractie die over een plan van meer dan 100 bladzijden een mening dan wel een opmerking heeft. Dit is ons inziens een gemiste kans om als gemeenteraad als één blok te kiezen voor een duidelijke transitie. Politieke spelletjes zijn blijkbaar nog steeds belangrijker dan het welzijn en de toekomst van de Bornemnaar.

Bekijk hier het debat over het klimaatactieplan vanaf minuut 7:50:

https://youtu.be/cnBrzCRut34?t=465

 

In een andere interventie van Nicole geeft ze Dhr. Delandtsheer (Vooruit-Open VLD) lik op stuk wanneer die haar voor de zoveelste maal op een indirecte manier verdacht maakt van sabotage van eerdere projecten. In dit geval ging het over de veranderingswerken aan de parking in de Achterweidestraat. Wanneer in een controleverslag van de Provinciale Deputatie sprake is van grondverontreiniging, dan betekent dit niet dat het over een berg zand met wat stenen gaat. Dan moet er wel degelijk ingegrepen worden. Punt aan de lijn. Als Groenen kunnen we verontreiniging niet zo maar onder de mat vegen. Gelukkig kreeg Nicole de steun van de voormalige en de huidige burgemeesters, Kristof Joos en Greet De bruyn.

Bekijk het item over de parking in de Achterweidestraat vanaf minuut 43:43 en de reactie van Nicole vanaf minuut 51:30 en verder vanaf 1:15:03:

https://youtu.be/cnBrzCRut34?t=2624 en https://youtu.be/cnBrzCRut34?t=4503

 

Weer veel stof tot nadenken … 2023 wordt alleszins een boeiend politiek jaar!

Tekst: Pat Cleys - Groen Bornem